Възрастови проблеми

Вероятна причина(според Луиз Хей):
Убеждения, свързани с обществото. Остарял начин на мислене. Страх ви е да се държите естествено. Отхвърляне на настоящето.

Нов Мисловен Модел:
Обичам и приемам себе си на всяка възраст. Всеки момент в живота е съвършен.

Scroll to Top