Лошо храносмилане

Вероятна причина(според Луиз Хей):
Дълбоко вкоренен страх, опасения и тревоги. Мърморене и оплакване.

Нов Мисловен Модел:
Възприемам и усвоявам всички преживявания спокойно и радостно

 

Scroll to Top