Гръбнак

Гъвкава опора на живота според Луиз Хей
Нов Мисловен Модел:
Животът ме подкрепя.

Изкривяване на гръбнака:

Вероятна причина(според Луиз Хей):
Неспособност да се приспособите към подкрепата, предо-ставена от живота. Страх и стремеж да се придържате към стари идеи. Недоверие към живота. Липса на цялостност. Нямате смелост да действате според убежденията си.

Нов Мисловен Модел:
Освобождавам се от всички страхове. Сега се доверявам на жизнения процес. Зная, че животът съществува за мен. С любов се изправям високо.

bg_BGБългарски
Превъртете до върха